ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Az adatkezelési tájékoztató célja

Erdészeti szakirányítással, erdészeti tervezéssel, és az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadással, pályázatírással foglalkozó vállalkozásunk bizalomra és profizmusra épül, ez képezve ügyfeleinkkel, üzleti partnereinkkel a hosszú távú együttműködés alapjait. Az adatkezelés átláthatóvá tétele, a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, valamint azok magunkra nézve kötelezőnek elismerése természetes és elvárt magatartás részünkről.

Jelen adatkezelési tájékoztató a fenti célokat szolgálja.

Érintettek alatt ügyfeleinket, munkavállalóinkat, üzleti partnereinket, mint természetes személyeket, illetve a vállalkozást egyéb módon segítőket értjük, azaz mindazokat, akikről valamilyen módon vállalkozásunk ügymenetével kapcsolatosan személyes adatot tárolunk.

A tájékoztató jogszabályoknak megfelelő módosításának jogát Vállalkozásunk fenntartja.

II. Az adatkezelő

Neve: Dr. Patocskai Zoltán ev.

Székhelye / levelezési címe: 6413 Kunfehértó IV. körzet 3.

E-mail cím: drpatocskaizoltan@gmail.com

Adószám: 64519087-1-23

III. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

IV. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. Ilyen célok: a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, szerződések, valamint jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

 1. A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használunk fel, harmadik félnek csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén adjuk át – l. számlák átadása könyvelő részére, földhivatali bejegyzés, engedélyek kiállítása stb.

A 2018. május 25. napjától hatályos, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) a személyes adatok kezelésére hat darab jogalapot nevez meg:

 • hozzájárulás (abban az esetben kérhető, ha a további öt jogalap az adatkezelésre nem vonatkozik);
 • szerződéskötés;
 • jogi kötelezettség teljesítése;
 • érintett létfontosságú érdekének védelme;
 • közérdek vagy közhatalom gyakorlása;
 • jogos érdek érvényesítése.

A fenti jogalapok közül – tekintettel vállalkozásunk profiljára – a közérdek vagy közhatalom gyakorlásán kívüli jogalapok alapján kezeljük az adatokat, azaz

 • a honlapon történő kapcsolatfelvétel az adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján lehetséges;
 • e-mail útján történő megkeresés esetében a válasz e-mailben kérjük a további kapcsolat fenntartása céljából az adatkezeléshez történő hozzájárulást;
 • személyes ismeretségek alapján a vállalkozás birtokába került adatokat szóbeli hozzájárulás útján kezeljük;
 • tájékoztatjuk az érintetteket, hogy – amennyiben a hozzájáruláson alapuló kapcsolatfelvételt követően természetes személlyel szerződést kötünk -, a természetes személy vagy jogi személy képviselője esetében az adatkezelés jogalapja hozzájárulásról szerződéskötésre módosul;
 • szerződéskötés és jogi kötelezettség teljesítése jogalapokon kezeljük a legtöbb személyes adatot, tekintettel a vállalkozás profiljára – az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokon kívül az ágazati szabályzatokra is tekintettel;
 • munkavállalóink adatainak kezelését csak jogszabályoknak megfelelő mértékben végezzük, jogi kötelezettségünket teljesítve;
 • A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Itt is felhívjuk a kedves partnereink és ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége – szükség esetén – az érintett hozzájárulásának beszerzése.

IV.1. Hozzájárulás alapján kezelt adatok köre, gyűjtésének módja, tárolási ideje

 

IV.1.1. Adatgyűjtés a honlap Kapcsolat oldalán keresztül

 

Honlapunk Kapcsolat aloldalon biztosít vállalkozásunkkal kapcsolatfelvételi lehetőséget. Az űrlapon nevet és e-mail címet kérünk személyes adatként megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

 

IV.1.2. Személyes kapcsolatfelvétel

 

Vállalkozásunkra jellemző, hogy munkatársaink személyes, illetve szakmai találkozásait üzleti kapcsolatfelvétel követi. Ezen találkozások alkalmával névjegykártya-, és egyéb információcsere zajlik, melyek tárgya részben üzleti titkot képez, és amelyek során egymás adatainak (úgymint: név, cégnév, beosztás, telefonszám, e-mail cím) a kezelése mindkét fél aktív közreműködésével és hozzájárulásával történik. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

 

IV.1.3. Sütik („Cookies”)

 

IV.1.4.1. A sütik feladata:

 

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhányat pedig hosszabb időre tárol a látogató számítógépe.

 

Amennyibe a látogató a sütikkel kapcsolatos tevékenységeket meg kívánja akadályozni, illetve a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat törölni szeretné, az alábbi oldalakon talál ehhez útbaigazítást:

 

Firefox-hoz
Internet Explorerben

 

Chrome-ban,
Edge-ben.

 

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt lehet olvasni.

 

IV. 1.5. Hozzájárulás visszavonása

 

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Töröljük az adatokat manuálisan is, amennyiben a drpatocskaizoltan@gmail.com e-mail címre ez irányú megkeresés érkezik.

A hozzájárulás visszavonását megelőző jogszerű adatkezelés a törlést követően is jogszerűnek számít.

A hozzájárulási jogalapon történő tárolás idejének korlátja egyrészt a hozzájárulások fenti felsorolás szerinti visszavonása vagy leiratkozás, másrészt a vállalkozás részéről évente történő adatbázis- felülvizsgálat.

A fenti adatokat külön táblázatban tároljuk a vállalkozásunk által használt asztali számítógépen, mely jelszóvédelemmel van ellátva. A papíralapon kapott adatokat (l. névjegykártya) szintén rögzítjük számítógépen, majd a papír alapú adathordozót megsemmisítjük.

 

IV.2. Szerződés és jogi kötelezettség

IV.2.1. Számlázás

A számlázási adatok vezetése és a számla kiállítása jogszabályban előírt kötelezettségünk. Vállalkozásunk – természetes személyek mellett- jogi személyekkel is köt szerződést, mely szerződések tartalmaznak személyes adatokat. Magánszemély és egyéni vállalkozó esetén név, székhely/lakcím adószám, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, telefonszáma; őstermelői igazolvány szám. Gazdasági társaságok esetén és intézmények/hatóságok esetén a  képviselőjének neve és kapcsolat tartó esetén név, telefonszám, e-mail cím tartozik a kezelt adatok körébe.

Adatok megőrzésének ideje: 5 év.

IV.2.2. Szerződés teljesítése során történő adatkezelés, melynek jogalapja kettős: szerződés teljesítése, valamint jogi kötelezettség teljesítése

 

IV.2.2.1. Felvásárlási jegy (a mezőgazdasági terményfelvásárlás bizonylata),  formanyomtatvány – kötelező tartalmi adatainak, mint személyes adatok kezelése

 

Nevezett felvásárlási jegy kiállítása jogszabályban meghatározott kötelező adatokat tartalmaz, úgymint: név, lakcím, őstermelői igazolvány száma, csemetekerti regisztrációs szám, vállalkozói adatok(adószám,bankszámlaszám) magánszemély adószáma, NÉBIH engedély szám. Adatok megőrzési ideje: 5 év. Adatkezelés jogalapja – szerződés és jogi kötelezettség teljesítése jogalapon felül az ÁFA törvény 197. §-a és a 7. számú mellékletben foglaltak szerint. A papíralapú dokumentumok az iratkezelőben kerülnek elhelyezésre, a digitális másolatok a számítógép meghajtón úgynevezett csoportmunkában és az iktató rendszerben kerülnek megőrzésre.

 

IV.2.2.2. Maggyűjtési engedély iránti kérelemben (gyűjtők vagy felvásárlók részére) megadott személyes adatok kezelése

 

Nevezett engedély kiadásához érintettek a következő személyes adatokat kell megadják: név, lakcím, őstermelői igazolvány száma, csemetekerti regisztrációs szám, vállalkozói adatok(adószám,bankszámlaszám) magánszemély adószáma, NÉBIH engedély szám. Adatok megőrzési ideje: 5 év. Adatkezelés jogalapja – szerződés és jogi kötelezettség teljesítése jogalapon felül az Erdőtörvényben, valamint a 110/2003. (X.21.) FVM rendeletben foglaltak szerint. A papíralapú dokumentumok az iratkezelőben kerülnek elhelyezésre, a digitális másolatok a számítógép meghajtón úgynevezett csoportmunkában és az iktató rendszerben kerülnek megőrzésre.

 

IV.2.2.3. Növényvédelmi szer értékesítéséhez és kijuttatásához szükséges személyes adatok kezelése

 

Az értékesítés során kezelt személyes adatok köre: vény kiállítójának neve, címe, hatósági engedély száma, a felhasználó neve, címe, a növényvédelmi szer forgalomba hozójának neve, címe, nyilvántartási száma, adószáma, bankszámlaszáma. Adatok megőrzési ideje: 5 év. Adatkezelés jogalapja – szerződés és jogi kötelezettség teljesítése jogalapon felül a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről szerint. A papíralapú dokumentumok az iratkezelőben kerülnek elhelyezésre, a digitális másolatok a számítógép meghajtón úgynevezett csoportmunkában és az iktató rendszerben kerülnek megőrzésre.

 

IV.2.2.4. Erdészeti szaporítóanyag szállítói származási bizonylat és EK Növényútlevél érvényességéhez szükséges személyes adatok kezelése

 

A bizonylatok kiállításához szükséges szükséges személyes adatok köre: kiállító neve, címe, NÉBIH engedély száma, NTI nyilvántartási szám.

Adatok megőrzési ideje: 5 év. Adatkezelés jogalapja – szerződés és jogi kötelezettség teljesítése jogalapon felül az Erdőtörvényben, valamint a 110/2003. (X.21.) FVM rendeletben foglaltak szerint. A papíralapú dokumentumok az iratkezelőben kerülnek elhelyezésre, a digitális másolatok a számítógép meghajtón úgynevezett csoportmunkában és az iktató rendszerben kerülnek megőrzésre.

 

IV.2.2.5. Erdészeti Hatóság nyomtatványain szereplő adatok

 

Olyan tevékenységek esetében, amikor a fent nevezett hatóság valamely nyomtatványát szükséges kiállítani, az alábbi személyes adatokat kezeljük: magánszemély és egyéni vállalkozó esetén név, székhely/lakcím adószám, adóazonosító szám, anyja neve, szül idő, szül hely, leánykori neve, TAJ szám, személyigazolvány száma Ügyfél regisztrációs szám, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, telefonszáma. Erdőgazdálkodói kódja Gazdasági társaságok esetén és intézmények/hatóságok esetén a képviselőjének neve és kapcsolat tartó esetén név, telefonszám, e-mail cím. Adatok megőrzési ideje: 5 év. Adatkezelés jogalapja – szerződés és jogi kötelezettség teljesítése jogalapon felül www.https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/noveny/nyomtatvanyok; 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról; 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól; 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról. A papíralapú dokumentumok az iratkezelőben kerülnek elhelyezésre, a digitális másolatok a számítógép meghajtón úgynevezett csoportmunkában és az iktató rendszerben kerülnek megőrzésre.

 

IV.2.2.6. Földügyi nyilvántartásban szereplő nyomtatványok és dokumentumokon szereplő adatok

 

Földügyi nyilvántartásba vételi, vállalkozás által kezelt személyes adatok: magánszemély és egyéni vállalkozó esetén név, székhely/lakcím adószám, adóazonosító szám, anyja neve, szül idő, szül hely, leánykori neve, TAJ szám, személyigazolvány száma, személyi azonosító szám, Ügyfél regisztrációs szám, bankszámlaszám, kapcsolattartó neve, telefonszáma. Erdőgazdálkodói kódja Gazdasági társaságok esetén és intézmények/hatóságok esetén a képviselőjének neve és kapcsolat tartó esetén név, telefonszám, e-mail cím. Adatok megőrzési ideje: 5 év. Adatkezelés jogalapja – szerződés és jogi kötelezettség teljesítése jogalapon felül az 1997 évi CXLI törvény az ingatlan nyilvántartástól szerint. A papíralapú dokumentumok az iratkezelőben kerülnek elhelyezésre, a digitális másolatok a számítógép meghajtón úgynevezett csoportmunkában és az iktató rendszerben kerülnek megőrzésre.

 

IV.2.2.7. Szállítójegyen szereplő adatok, az EUTR rendelet alapján, amely a faanyag kereskedelmi láncban levő fatermék nyomonkövetésére és származás igazolására szolgál

 

Szállítójegy kiállítása céljából vállalkozás a következő személyes adatokat kezeli: a szállítójegy kiállítójának neve, technikai azonosítószáma/erdőgazdálkodói kódja. A vevő és a szállító neve, lakcíme/székhelye. Adatok megőrzési ideje: 5 év. Adatkezelés jogalapja – szerződés és jogi kötelezettség teljesítése jogalapon felül az Erdőtörvényben foglaltak, valamint EUTR kormány és miniszteri rendeletek szerint. A papíralapú dokumentumok az iratkezelőben kerülnek elhelyezésre, a digitális másolatok a számítógép meghajtón úgynevezett csoportmunkában és az iktató rendszerben kerülnek megőrzésre.

 

IV.2.2.8. Fuvarlevél érvényességéhez szükséges adatok

 

Fuvarlevél kiállításához szükséges személyes adatok köre: gépjárművezető neve, üzembetartó neve, címe. Adatok megőrzési ideje: 5 év.  Adatkezelés jogalapja szerződés és jogi kötelezettség teljesítése. A papíralapú dokumentumok az iratkezelőben kerülnek elhelyezésre, a digitális másolatok a számítógép meghajtón úgynevezett csoportmunkában és az iktató rendszerben kerülnek megőrzésre.

 

IV.2.2.9. Pályázatíráshoz szükséges adatok

 

Vállalkozás profiljába tartozó pályázatok megírásakor a következő személyes adatokat kezeljük: …… …. Adatkezelés jogalapja szerződés és jogi kötelezettség teljesítése. Adatok megőrzési ideje: 5 év. A papíralapú dokumentumok az iratkezelőben kerülnek elhelyezésre, a digitális másolatok a számítógép meghajtón úgynevezett csoportmunkában és az iktató rendszerben kerülnek megőrzésre.

 

IV.2.2.10. EFO – Egyszerűsített foglalkoztatást bejelentő alkalmazás

 

Vállalkozásunk – szigorúan megfelelve a jogszabályi feltételeknek – időszakonként foglalkoztat EFO hatálya alá tartozó munkavállalót Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. § 1) bekezdése alapján az egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik. A bejelentés teljesítéséhez szükséges személyes adatok: név, lakcím, születési idő/hely, anyja neve, TAJ szám, adóazonosító jel, gyermekek neve, születési ideje, bankszámlaszám. Adatok megőrzési ideje: 8 év. A papíralapú dokumentumok az iratkezelőben kerülnek elhelyezésre, a digitális másolatok a számítógép meghajtón úgynevezett csoportmunkában és az iktató rendszerben kerülnek megőrzésre.

3. Jogos érdek megnevezése

Részben szerződéskötés, részben jogos érdek a jogalapja az üzleti partnerek adatainak kezelése – név, cím/székhely, e-mail cím, telefonszám. Ezen adatokat a köztünk fennálló szerződés érvényességének és hatályosságának idejét követő 5 évig tároljuk jelszóval védett számítógépünkön.

Ezen jogalap szerinti adatkezelési kategóriába sorolunk minden olyan közreműködő felet, akikkel a cég valamilyen együttműködési formában együtt dolgozik.

Üzleti partnerek adatait (név, e-mail cím, telefonszám, székhely, lakcím) – üzleti kapcsolat fennálltáig, illetve törlési kérelemig tároljuk a számítógépes rendszerünkben.

 

V. Biztonsági intézkedések

Vállalkozásunk a tevékenységeink során kezelt adatokról a lehető legkörültekintőbb módon gondoskodik. Célunk, hogy az adatokhoz semmilyen módon ne lehessen jogosulatlanul hozzáférni.

Asztali számítógépeinket, laptopjainkat jelszóval, valamint állandóan frissített vírusirtó programmal védjük. A cég tulajdonában lévő telefonjainkat jelszóval védjük, illetve ujjlenyomat azonosítást követően tudjuk használni. Weboldalunkon SSL titkosítást alkalmazunk.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

A cégben az adatokat adminisztrációs munkatársa kezeli, aki folyamatos tájékoztatást kap az adatvédelmi tennivalók tekintetében. Rajta kívül a vállalkozás vezetője jogosultak megismerni a tárolt személyes adatokat.

VI. Adatfeldolgozók

Vállalkozásunk egyes feladatai ellátása érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:

BlazeArts Kft.

székhelye: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8

e-mail címe: admin@forpsi.hu

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.)

Könyvelési szolgáltató:

Csikos Nikolett egyéni vállalkozó

Székhely: 8200 Veszprém, Damjanics János utca 5/A

e-mail címe: niki.konyvelo@gmail.com

 (Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

VII. Érintettek adatainak továbbítása harmadik országba

Vállalkozásunk személyes adatot harmadik országba nem továbbít.

VIII. Az érintetek jogai

VIII.1. Átláthatóság és az érintettek hozzáférés a személyes adatokhoz

Jogszabálynak és saját üzleti hitvallásunknak megfelelően, igyekszünk minden, az érintettek számára elérhető tájékoztatást átláthatóvá és érthetővé tenni.

Érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az általunk róluk kezelt alábbi információkról:

 • adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • megnevezve az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;
 • amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttem, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt;
 • automatizált döntéshozatal tényét – például adatainak profilalkotáshoz történő felhasználását.

A fenti információkat a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bocsátjuk a kérelmező rendelkezésére ingyenesen.

VIII.2. Helyesbítéshez és törléshez való jog

Érintettek jogosultak kérni a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését.

Amennyiben az alábbi esetek egyike fennáll, úgy indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni az érintett kérelmezők személyes adatait:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • érintettek visszavonják az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • érintettek tiltakoznak az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Nem kell törölni a személyes adatokat, amennyiben azt a véleménynyilvánítás és tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából használjuk; illetve ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ilyen helyzet fennállása esetén a fentiekről tájékoztatjuk az érintettet.

VIII.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintettek jogosultak kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben:

 • vitatják a személyes adatok pontosságát, a pontatlanság tisztázásáig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kérik azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • érintettek tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintettek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az érintetteket előzetesen tájékoztatjuk.

VIII.4. Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés, és az adatkezelés automatizált módon történik, érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk rendelkezésünkre bocsátott személyes adataikat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VIII.5. Tiltakozás joga

Érintetek jogosultak arra, hogy bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

VIII.6. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Vállalkozásunk profilalkotást nem végez, így ezen jog érvényesítése vállalkozásunk tekintetében nem értelmezhető.

IX. Panasz esetén

Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük.

A fentiek ellenére felmerülő panasz vagy kérdés esetén forduljon bizalommal hozzánk az drpatocskaizoltan@gmail.com e-mail címen, igyekszünk saját hatáskörben orvosolni a felmerült problémát.

Az érintetteknek természetesen jogában áll bírósághoz fordulni igényeik érvényesítése során. Az adatkezelési elvek és eljárások megsértésével kapcsolatos jogviták a törvényszék hatáskörébe tartoznak, illetékesség szempontjából az érintett lakóhelye szerinti törvényszéken indítható meg a peres eljárás.

Az adatkezelésemmel kapcsolatos peres eljárás megindítása előtt – vagy közben – bármikor nyitott vagyok közvetítői eljárásban részt venni.

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel az érintett felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

X. Releváns jogszabályok felsorolása

 • Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2 évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény)
 • évi XXXVII. törvény. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (Erdőtörvény)
 • 110/2003. (X.21.) FVM rendelet az erdészeti szaporítóanyagokról
 • 43/2010. ( 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
 • évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
 • 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól
 • 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
 • 1997 évi CXLI törvény az ingatlan nyilvántartástól
 • 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról