szakirányítás

Erdészeti szakirányítás

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

97. § Az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékenysége szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult erdészeti szakszemélyzetet köteles alkalmazni, kivéve, ha az erdőgazdálkodó szerepel a jogosult erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben.

Ez azt jelenti, hogy a földtulajdonos saját erdejében vagy fás területén sem végezhet fakitermelést jogosult erdészeti szakszemélyzet aláírása nélkül. Ugyanakkor nem is létesíthet erdőt/fásítást hatóságilag jóváhagyott telepítési terv hiányában. Az erdészeti szakirányító (jogosult erdészeti szakszemélyzet) aláírása szükséges minden olyan dokumentumon, amelyet önnek az erdészeti hatósághoz kell benyújtania.

Bejelentés nélkül gyakorlatilag semmilyen munkát nem végezhet az erdőben.

Cégünk egyik fő tevékenységeként erdészeti szakirányítást végez erdőtulajdonosok és gazdálkodók részére a kezdeteket jelentő jogi tanácsadástól az erdőgazdálkodási bejelentkezésen át az olyan erdészeti munkák tervezéséig, és ellenőrzéséig, mint például:

 • Szakmai ügyintézés, nyilvántartási feladatok
 • Éves gazdálkodói tevékenység hatósági bejelentése
 • Erdőterület határok kijelölése
 • Faállomány jelölés
 • Fatérfogat-becslés készítése
 • Műveleti lap kiállítás
 • Erdővédelmi jelentés készítése
 • Fakitermelési tervek készítése és engedélyeztetése

Erdészeti tervezés

Fát vágna? Fát ültetne?

Erdeinkben az erdészeti hatóság által készített erdőterv határozatok alapján lehet csak gazdálkodni. A bennük foglalt gazdálkodási lehetőségeken és kötelezettségen keresztül biztosítják az erdőgazdálkodás szakmaiságát és tartamosságát, vagyis hogy az ország erdőterülete ne csökkenjen, az erdők állapota ne romoljon, s természeti értékei megőrződjenek. A terveket erdész szakemberek készítik, a tervszerű gazdálkodást az erdészeti hatóság ellenőrzi.

E szigorúnak tűnő szabályozás célja az erdő és a benne megtestesülő természeti értékek oltalma, az ország faanyagellátásának hosszú távú garantálása, s mindezeken keresztül a társadalom érdekeinek védelme.

 • Termőhely-feltárási szakvélemények készítése
 • Erdőtelepítési, fásítási tervek készítése
 • Erdőtervtől eltérő tevékenységek tervezése és engedélyeztetése
 • Erdőterület igénybevételi tervek készítése
 • Vadvédelmi kerítések műszaki tervezése
 • Műszaki létesítmények, beruházások (út-, vasútépítés) fakivágási engedélyeztetése

 

tervezés
novenyorvos

Szaktanácsadás – Pályázatírás

Partnereink érdekeit szem előtt tartva folyamatosan keressük azokat a pályázati lehetőségeket, melyekkel bevételeiket növelni, költségeiket csökkenteni tudják. A szaktanácsadó olyan szakember, aki ismeretei birtokában, a mindenkor érvényes agrárgazdasági környezetben a vidékfejlesztési célokat kifejező támogatási források célszerű igénybevételére, felhasználására tesz javaslatokat.

 • Erdészeti szaktanácsadás
 • Növényvédelmi szakirányítás
 • Erdészeti pályázatírás.